Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8279
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Paramariboweg, kad. Beekbergen sectie M 1605, tegen perceel grond gelegen aan de Paramariboweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1736, Nutsbedrijf Oost en Noord N.V. (NUON)
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997