Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8277
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Nachtegaalweg, kad. Apeldoorn sectie N 7748, tegen perceel grond gelegen aan de Bufferstraat, kad. Apeldoorn sectie L 7287
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997