Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8276
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hagenweg Beekbergen, kad. Apeldoorn sectie K 3547, tegen perceel grond gelegen aan de Arnhemseweg Beekbergen, kad. Beekbergen sectie M 1137
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997