Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8275
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Welgelegenweg 1 tegen perceel grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 4312 en 4313
Datering:1996-1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997