Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8274
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten noorden van de De Voorwaarts, kad. Apeldoorn sectie M 4811, tegen perceel grond gelegen ten zuiden van de De Voorwaarts, kad. Apeldoorn sectie M 3146
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997