Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8270
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten zuiden van de spoorlijn Apeldoorn-Deventer, kad. Apeldoorn sectie N 8467 en 8626, tegen perceel grond gelegen aan de Laan van de Mensenrechten, kad. Apeldoorn sectie N 6306, 7097 en 8626 en AA 2385, Nederlandse Spoorwegen N.V.
Datering:1997-1998
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997