Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8268
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Lobroeksweg 10 tegen ondergrond met opstallen gelegen aan de Anklaarseweg 418
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997