Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8267
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Keienbergweg Ugchelen, kad. Beekbergen sectie I 4402, tegen perceel grond gelegen aan de Keienbergweg Ugchelen, kad. Beekbergen sectie I 4471
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.3. Ruilingen, onteigeningen en schenkingen
Verzamelbeschrijving:5401-8917 Ruiling van onroerende goederen , 1985-1997