Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8258
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Wilmersdorf, kad. Apeldoorn sectie AC 7528 en 7531, J.M. van den Boomen Beheer B.V.
Datering:1996-1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997