Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8230
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Schelfhouthof, kad. Apeldoorn sectie V 4267 en 3694, Bimo Bouw B.V.
Datering:1997-1998
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997