Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8229
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 8088, Bimo Bouw B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997