Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8222
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij een flatgebouw aan de Aristotelesstraat 201-399 (oneven), 401-599 (oneven) en 805-1003 (oneven), Wooncorporatie De Goede Woning
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997