Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8221
Beschrijving:Perceel grond gelegen in het Bedrijvenpark Noord, kad. Apeldoorn sectie AF 705, 707, 708, 716 en 717, Ohmann Leer B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997