Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8219
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-Oost, kad. Apeldoorn sectie AF 439 en 1567 en sectie M 5280, 3987, 4551, 4689 en 3312, Woningstichting Ons Huis
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997