Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8198
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Kuipersdijk, kad. Apeldoorn sectie L 10703 en 10704, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming)
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997