Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8195
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Tweelingenlaan, kad. Apeldoorn sectie AF 705, 707, 719, 720 en 1222, maatschap D. de Lange en N. Lammers
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997