Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8180
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Driehuizerweg, kad. Hoog Soeren sectie R 3176 en 3722, Woningstichting Ons Huis
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997