Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8178
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Loolaan en de Maduralaan, kad. Apeldoorn sectie AA 261, 2365, 1974, 1926, 267, 2288 en 2289, ontwikkelingsmaatschappij Orpheus B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997