Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8172
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Oost Veluweweg, kad. Apeldoorn sectie AF 1303, 1309, 1310 en 1699, Drievorm Onroerend Goed B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997