Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8157
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 8290, Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997