Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8133
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Ina Boudier-Bakkersingel, kad. Apeldoorn sectie M 4395, Nikkels Projecten B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997