Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8115
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Stargardlaan, kad. Apeldoorn sectie AB 3361 en 3362, bouwbedrijf G. Bilder B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997