Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8114
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-Oost, kad. Apeldoorn sectie AF 439, 1567, 432, 4272, 4855, 5280, 3987 en 4551, Nijhuis Koopmans V.O.F.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997