Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8113
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-Oost, kad. Apeldoorn sectie AF 430, 432 en 1211, Wooncorporatie De Goede Woning
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997