Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8112
Beschrijving:Perceel grond gelegen in Osseveld-Oost, kad. Apeldoorn sectie AF 439 en 1567, sectie M 3987, 4551 en 5280, Woningstichting Ons Huis
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997