Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8103
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Paramariboweg, kad. Apeldoorn sectie AD 2830, beheers- en exploitatiemaatschappij J.M. Veringmeier B.V.
Datering:1990-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997