Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8101
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hommelbrink, kad. Apeldoorn sectie AB 3532, vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag voor Apeldoorn en Omstreken
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997