Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8073
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Nagelpoelweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1240, 1254, 1265, 2142 en 2838, Castel Frites Nederland B.V.
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997