Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8043
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de De Hovenlaan, kad. Apeldoorn sectie M 5822 en 4649, 4650, 4021 en 4224, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997