Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8042
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Kasteellaan, kad. Apeldoorn sectie M 4236, 4237, 4809, 4314 en 4224, Proper Stok Woningen B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997