Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 955
Aktedatum:25/4/1781
Inhoud: Registratie van een magescheijd van 01-02-1775 betreffende: in den dorpe van Loenen (a) een huijs,hoff, brouwerije en twee schueren, (b) twee molder land, (c) 7 schepel land, in den dorpe van Loenen (d) 2 molder zaeijland bij het huijs, (e) 1 molder zaaijland, (f) een weijdje, groot 440 roeden in pacht, (g) vijf weidjes te zamen 4 morgen 468 roeden, den groten Vrijenberg, [Loenen] (h) een huijs, hoff, schuer met twee schaepschotten en 90 schepel saaijland met 2 bosschen, één van 12 en de ander van 8 schepel gesaaij, bij de agterste molen, [Loenen] h1. 2 morgen hooijland en in den lagen hoff, [Loenen] h2. ½ molder, in het veen bij de brouwerije, [Loenen] (i) 2 weijdjes, tesamen 700 roeden groot, de kleijne Vrijenberg, [Loenen] (j) een huijs , hoff en een stuk weijland naast de hoff met het land daaromheen, groot 12 schepel gezaeij en het verbrande goor, [Loenen] (k) nog een weijtje, groot 2 dag maeijens.
Adres: den laegen hoft (e),
Adres: het Bestevaerscampje (c),
Adres: den Hoek (b),Personen in deze akte:
maegescheijdsvriend:Alard Wijnand Hacfort

magescheidjer, zij ontvangt h /tm k:Cornelia Tellegen

pachter van g, k:Peter Beekman

erflater, ovl.:Jan Tellegen

pachter van f:Hermen Teunissen

erflaatster, ovl.:Mechteld van de Poll

momber:Steven Nuijen

pachter van a, g:Gerrit Capel

magescheijder; hij ontvangt a t/m g:Jan Willem Tellegen

pachter van een weijdtje (i):Harmen Teunis

maegescheijdsvriend:Andries van Kleijn