Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 48
Folionummer: 1385
Aktedatum:20/8/1791
Inhoud: Transportacte van: (A) 2/3 en 9/40 gedeelten van de volgende goederen: de Grote Venekamp, Kerspel en dorp Loenen (a) een Erf en goed, zijnde huis, hof, schuur en 12 mudde zaailand, in 't Loenderbroek, Kerspel Loenen (aa) ½ morgen hooiland, Het Veen, Kerspel en dorp Loenen (b) een hooiland groot 1 morgen, de kleine landjes, Loenen (c) 2 kleine hooilandjes, samen groot ½ morgen en (B) 19/20 gedeelten van de volgende goederen: den Haaver akker, Kerspel en dorp Loenen (d) een akker zaailand groot 3 schepel en op de Loensche markt, Kerspel Loenen (e) een schaapschot met een hooischuur en de schaapsdrift. De koper is al in bezit van de niet verkochte gedeelten.
Bedrag: f 3325 - 20 - 10 en 2/3 penningPersonen in deze akte:
verkoper:Wijsje Gerrits Capel

volmachtiger, curator, voogd, momber:Hendrik Jansz. Capel

koper:Aaltje Belders

verkoper:Willem Hendrik van Baak

innocente verkoper:Elisabeth Gerrits Capel

koper:Hendrik Gerrits Capel

ovl. moeder van Elisabeth Gerrits Capel:Jacobje Schut

ovl. vader van Elisabeth en 4 onmundige kinderen:Gerrit Capel

verkoper:Tijsje Capel

verkoper:Willem Gerritz. Capel

verkoper:Christina Gerrits Capel

moeder van 4 onmundige verkopers:Jannetje Janssen