Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 48
Folionummer: 1308 v
Aktedatum:15/4/1790
Inhoud: Magescheid van 15-03-1790, betreffende: (a) een Zaalwehr en Heerengoed, bestaande in: ter Maten, Kerspel Apeldoorn, Buurschap Noord Apeldoorn (a1) huis, hof en landerijen, (a2) een molder zaailand bij a gelegen, in de Nijenkamp, Buurschap Noord Apeldoorn (a3) een akker zaailand groot 6 schepel, op de Noordapeldoornsche Markt (a4) 2 volle vierendelen markegrond, in het Nijbroek (b) een bosch groot 6½ morgen, de Meen, agter Schoonbroek [Apeldoorn] (c) een hooiland groot 2 morgen, in de Apeldoornschen Ouden Enk (d) een bosje ten oosten van de Groene Weg, de Randematen, Buurschap Noord Apeldoorn (e) een hooiland groot 3 morgen, het Doornakkertje, op het Loo, [Apeldoorn] (f) een herberg met de gebouwen en een akkertje, de Calverij, a.d. Hommelbrink, Buurschap Noord Apeldoorn (g) een huis en hof met daarbij de Els, Buurschap Noord Apeldoorn (h) een akker lands, op de Stinkmoolsche kamp, [Apeldoorn] (i) een akker zaailand, aan 't Polhek (j) ¼ part van een huis en hof, aan het Apeldoornsche hekke (k) twee maal een akker zaailand, bij de Glazenmakershof (l) een akker zaailand, de Fokke, voor de Keizerskroon op het loo, [Apeldoorn] (m) een akkertje, het Jonkerenland, [het Loo, Apeldoorn] (n) een akkertje, in het Enkhold (o) een akkertje, den Beld, op de Beemte, Kerspel Apeldoorn (p) een kermansplaats met zijn onderhorige zaai- en hooilanden, bosschen en houtgewaschen met op de Wenumsche Markt, [Apeldoorn] p1. een vol vierendeel markegrond, in de Wijsselsche bosch, [Apeldoorn] (q) 7 volle vierendelen bosgrond, op de Ordermarkt, [Apeldoorn] (r) een vol vierendeel markegrond, op de Noordapeldoornsche Markt (s) 2 volle vierendelen markegrond, de Tien Morgen, Kerspel Terwolde onder het Ampt van Voorst (t) 10 morgen hooiland, het Harderwijkerland, op den Veller onder het Kerspel Apeldoorn (u) een hooiland, de IJwelers, op den Veller onder het Kerspel Apeldoorn (v) een hooiland en nog een halve morgen, de Vellerskamp, [Apeldoorn] (w) een hof en hooiland waarop een huisje staat, ter Steegen, Kerspel Apeldoorn, Buurschap Wijssel (x) een Zaalweehr en Heerengoed met zijn onderhorige zaailand, op de Wijsselsche Markt, [Apeldoorn] (y) een vol vierendeel markegrond en op de Zevenhuizer kamp onder Apeldoorn (z) een akker zaailand.Personen in deze akte:
belender van h:Steven Teunis

belender van o:NN NN

belender van n:..... NN

belender van n:H.J. Starink

erflater, ovl.:Jacobus ten Hove

belender van l:Jan Hessels

belender van h:NN Bongards

magescheider:Anna Cornelia ten Hove

belender van l:Cornelis IJzerman

magescheidsvriend:Jannis Oosterwijk

zijn kinderen zijn belender van l:Derk Oosterwijk

belender van n:NN NN

erflaatster, ovl. ; zuster van Margarita Proper:Johanna Proper

magescheidsvriend:Andries Oosterwijk

belender van h:Hendrik Jan Buurman

belender van o:..... NN

magescheider:Bernardus ten Hoove

magescheider, verkoper v. e en koper van z:Margarita Proper

magescheider:Jacobus ten Hove

belender van h:Cornelis Wijnen

magescheidsvriend:Filip Oosterwijk

zijn huisstede behoort bij l:Jan Vosselman

magescheider:Benjamin ten Hove

belender van i:Jacobus Oorspronk

belender van h:..... Bongards

magescheider, verkoper v. e en koper van z:Margarita Proper

zijn huisje staat op w:Berend Hendriks Jonker

belender van n:Teunis Harms

magescheider:Alida Berendina Muller

vorige eigenaar van b:Goossen Huiskamp

dedingsvriend:Gerrit Dijkhuizen