Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8031
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de woningen aan de Eendrachtstraat 30 en 32, Hervormde Centrum Gemeente Apeldoorn
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997