Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 48
Folionummer: 1236
Aktedatum:25/2/1788
Inhoud: Transportacte van ¼ part van een plaatsje bestaande in: (a) 8 mudde zaailand, het grote land, in het Silvensche broek, [Loenen] (b) 1 hooiland groot 6 dag maaiens en de Hellemate, in het Silvensche broek, [Loenen] (c) 1 hooiland groot 2 dag maaiens, verder mer zijn holt en plakdeiling.
Bedrag: f 400,-Personen in deze akte:
verkoper:Stina Clomp

verkoper:Derk Willems

verkoper:Gerardus Weenk

verkoper:Aaltje Weenk

koper:Gerrit Clomp