Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8023
Beschrijving:Perceel landbouwgrond gelegen aan de Slatsdijk Loenen, kad. Beekbergen sectie C 2586, Bram International Management B.V.
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997