Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1121
Aktedatum:5/1/1785
Inhoud: Peindinge, (wegens een obligatie, agterstallige lijf- en grondpacht van de Brouwerije en 7 jaren verpondinge en Heerl. lasten) (a) op het getimmer van een herberg en het zaeijland voor het huijs, in den Looschen Enk, [Apeldoorn] (b) op alle zaatgewasch, zo rogge als boekweijt en (c) op de opbrengst van een nalatenschap.
Adres: de Brouwerije, staende op 't Loo, [Apeldoorn]Personen in deze akte:
J.H. Roschetschuldeiser

Anna Maria ten Hovenovl.

Gerrit Dijkhuijzenschuldenaar, zoon van Lambertje Hendriks

Lambertje Hendriks erflaatster, ovl.