Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7989
Beschrijving:Perceel grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 3272, 3273 en 525, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997