Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 912v
Aktedatum:6/4/1780
Inhoud: Transportacte van een derde part aen een geregt vierde part in: (a) een huijs en hoff, den Hegakker, Beekbergen, Buijrschap Engeland (b) 5 akkers saaijland en in den Dalk, Beekbergen, Buijrschap Engeland (c) een hooijland aen twee parten en gedeeltens markt [= markegrond].
Bedrag: f 47,-Personen in deze akte:
Willem Janssen vorige eigenaar en vader van Evertje

Bern. Bosgoedmomber

Evertje Willems verkoper

Jochem Willems koper

Naleke Gerrits vorige eigenaar en moeder van Evertje