Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7982
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Korianderplein, kad. Apeldoorn sectie Z 4756, A.J. Hafkamp B.V. Exploitatiemaatschappij
Datering:1995-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997