Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1112
Aktedatum:30/8/1784
Inhoud: Acte van Erfpacht van: (a) 2½ schepel veldgrond voor een canon van 3 gulden 's jaars, (b) een molenplaetsje met hof en zaeijgrond voor een canon van f 28 - 9 - 8 en (c) het hout om b voor een canon van 4 stuivers.
Adres: 221
Adres: de Brouwersmolen (b, c) ,Personen in deze akte:
pachtnemer:Thomas Kuijt

pachtnemer:Hendrica Baak

gezworene van Ordermarkt, pachtgeber:Bernardus Bosgoed

belender van a:Hendrik Veldhuijzen

gezworene van Ordermarkt, pachtgever:Arnold. Muller