Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1112
Aktedatum:30/8/1784
Inhoud: Acte van Erfpacht van: (a) 2½ schepel veldgrond voor een canon van 3 gulden 's jaars, (b) een molenplaetsje met hof en zaeijgrond voor een canon van f 28 - 9 - 8 en (c) het hout om b voor een canon van 4 stuivers.
Adres: 221
Adres: de Brouwersmolen (b, c) ,Personen in deze akte:
Hendrica Baakpachtnemer

Hendrik Veldhuijzenbelender van a

Bernardus Bosgoedgezworene van Ordermarkt, pachtgeber

Arnold. Mullergezworene van Ordermarkt, pachtgever

Thomas Kuijtpachtnemer