Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7953
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Schoonbroeksweg, kad. Apeldoorn sectie AF 775, jeu de boulesvereniging 't Zwijntje
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997