Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7950
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de De Kempe Loenen, kad. Beekbergen sectie E 3388, Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997