Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7948
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Plaggenstekersweg Hoenderloo, kad. Beekbergen sectie G 1731, 1705 en 1602, Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997