Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 755
Aktedatum:6/2/1775
Inhoud: Transportacte van: in de Gansevlesch, [Apeldoorn] (a) een huijs, opstal en getimmer van berg, schuur en backoven met 4 molder saaijlandt en 2½ morgen hooij- of weijdelandt en in de Gansevlesch, [Apeldoorn] (b) een hooijlandt groot 2 morgen.
Bedrag: f 511,-Personen in deze akte:
Fenneken Arents verkoper

NN NNbelender

Gerrit Wesenbergbelender

..... NNbelender

Janna Arents verkoper

Jan Arents verkoper

Barthus Greshofkoper

Arent Janssen verkoper

Gerrit Arents verkoper

Maria Gerrids koper