Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7932
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Dominee van Krevelenweg en de Meester van der Kampweg Beekbergen, kad. Beekbergen sectie K 3272 en 4446, Draaijer Bouwbedrijf B.V.
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997