Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7913
Beschrijving:Percelen zandwegen in het gebied Garderen en Kootwijk, kad. Apeldoorn sectie P 40, 44, 316, 317, 325, 183, 182, 132, 327, 329, 43, 62, 71 en 335, sectie B 1125, 1127, 948, 907, 1132, 858 en 1139 en sectie O 322 en 323, Staat der Nederlanden
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997