Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 715
Aktedatum:20/1/1773
Inhoud: Transportacte van een Erfje en goedt bestaande in: Scheperscamp, in 't Broecklandt, [Apeldoorn] (a) een huijs en hof, Scheperscamp, in 't Broecklandt, [Apeldoorn] (b) 3 molder saaijlandt, Scheperscamp, in 't Broecklandt, [Apeldoorn] (c) 1½ morgen hooij- en weijdelandt, de Koeweijde, in 't Broecklandt, [Apeldoorn] (d) een weijdelandt groot 1 morgen en 't Schoenmakers Bosch, in 't Broecklandt, [Apeldoorn] (e) een ackermaalsboschje.
Bedrag: f 850,-Personen in deze akte:
koper:Arent Janssen (op 't Bosgoedt)

verkoper:Laurens Hallert

verkoper:Paulus Hallert

verkoper:Gerritje Cock