Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7901
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Tweelingenlaan, kad. Apeldoorn sectie AF 1219 en 1221, Nieuwenhuis Vastgoed B.V.
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997