Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 672
Aktedatum:23/2/1771
Inhoud: Transportacte van: bij Hartshof, Buurschap Engeland, Beeckbergen (a) een akker saaijlandt, groot 1 schepel en in den Nieuwen Enck, B.sch. Engelandt, Beeckb. (b) een akker saaijlandt, groot 1 schepel.
Bedrag: f 104,-Personen in deze akte:
Henrica ten Hovekoper

Grietje Henrix verkoper

Gerrit Henrix verkoper

Gijsbert Henrix verkoper en volmachtiger

Grietje Henrix ovl. grootmoeder en erflaatster

Jan Henrix verkoper

Derck Brouwerkoper

Harmen Janss ovl. grootvader en erflater

Henrick Gijsberts ovl. Vader